KONTAKTY

Zuzana Šperk - Zuzana Nagyová
Ku Bratke 1 (budova Priemstavu)
934 05 Levice
tel: +421 907 782 374 ( Nagy) +421 908 781 763( Nagyova

Obchodné podmienky » Obchodné podmienky pre obrúčky
Individuálne obchodné podmienky na obrúčky

Individuálne obchodné podmienky pre objednávku obrúčok

1. kupujúci schváli cenovú ponuku s presnou cenou šperku a dodacími podmienkami, vypracovanú predávajúcim na základe odoslaných požiadaviek kupujúceho /objednávkový formulár pod každým tovarom/

2. zaplatením zálohy 50% z dohodnutej ceny kupujúcim na účet predávajúceho.

Pre platnosť objednávky musí kupujúci správne vyplniť údaje v objednávkovom formulári a osobné údaje. Tovar si kupujúci môže objednať  na internetovom obchode 24 hodín denne.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaplatením zálohy 50 % z dohodnutej ceny zo strany kupujúceho na číslo účtu: 0223056992/0900/Slovenská sporitelna/. Ako viariabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Na účel záväzného potvrdenie objednávky odošle predávajúci e-mail, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho vyhotovenia a dodania, na základe zvolených požiadaviek v odoslanej objednávke kupujúcim. Odpoveď prijatia objednávky zo systému sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Tovar ponúkaný na internetovom obchode je vyrábaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho. Výroba objednaného tovaru sa spustí po zaplatení zálohy.
Predávajúci oznámi kupujúcemu obdržanie zálohy a spustenie výroby tovaru, plánované zrealizovanie a dodanie tovaru, elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci.
dodacia doba na svadobné obrúčky je  2-4 týždne od dátumu prijatia zálohy na účet.


Spresnená dodacia doba bude uvedená v každej odpovedi na dopyt na obrúčky, ktorú odošle predávajúci formou emailu, s presnou cenou šperku. Predávajúci upovedomí kupujúceho o zrealizovaní výroby obrúčok a dodacích podmienkach podľa požiadaviek kupujúceho. Pre doručenie zásielok využívame služby Slovenskej pošty a.s..

Predávajúci vystaví k tovaru daňový doklad - faktúru. Zo sumy za tovar bude odpočítaná záloha zaplatená kupujúcim. V sume bude zahrnutý poplatok za doručenie tovaru, ak si kupujúci zvolí takúto formu dodania.

Pri objednaní je možné zvoliť tieto kombinácie dodania a platby za tovar:

- Pošta - Dobierka - úhrada zvyšnej sumy za tovar pri prevzatí tovaru na pošte. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy a cena poštovného.

- Pošta - Úhrada zvyšnej sumy za tovar vopred, prevodom na účet predávajúceho. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy a cena poštovného. Tovar bude odoslaný poštou, po prirátaní sumy na účet predávajúceho.

- Osobné prevzatie - Úhrada zvyšnej sumy za tovar hotovosťou, pri prevzatí tovaru. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy. Kupujúcemu bude doručená správa o termíne prevzatia tovaru.

- Osobné prevzatie - Úhrada zvyšnej sumy za tovar vopred, prevodom na účet predávajúceho. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy. Po prirátaní sumy na účet predávajúceho, bude doručená kupujúcemu správa o termíne prevzatia tovaru.

Predávajúci informuje kupujúceho o termíne osobného prevzatia tovaru v kamennej predajni Zuzana Šperk, nám. Odborárov12, 93521 Tlmače.

Stornovanie objednávky/odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu až do doby kedy nepríde k záväznému potvrdeniu objednávky/vzniku kúpnej zmluvy.

Po záväznom potvrdení môže kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, ak predávajúci nedodrží stanovené podmienky pri objednávaní a tovar nie je vyrábaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade ak sú zle vyplnené údaje kupujúceho v objednávke, napr. zle uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa,...

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky aj v prípade ak sa objednaný tovar už nevyrába, alebo sa zmenili jeho vlastnosti tak, že to výrazne mení uvedenú priemernú cenu na internetovom obchode. V týchto prípadoch sa komunikáciou s kupujúcim určí nový postup objednania. V prípade ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú na novom postupe a kupujúci už zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

V zmysle ustanovení § 12 zbierky zákonov č.108/2000, Občianskeho zákonníka, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý nebol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
Kupujúci je povinný: oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, plne hradí kupujúci. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar zhotovovaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho

Pokiaľ sa kupujúci s pedávajúcim nedohodnú inak, odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c, zbierky zákonov č.108/2000, Občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza, že ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jediného spotrebiteľa.

Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa okrem zaplatenej zálohy aj výrobné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu kupujúcim.

Kupujúci je povinný: oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, plne hradí kupujúci.

V prípade ak kupujúci už zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, ktorá presahuje storno poplatok, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.